Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2008, poz. 2914 [X]

Grodzisk, dnia 18 sierpnia 2008 r.

Postanowienie Kanclerza nr 39/2008

w sprawie powołania Podsekretarzy Stanu

Na podstawie Art. 8 ust. 1 Dekretu Księcia nr 490 o Rządzie Jego Książęcej Mości z dnia 11 sierpnia 2008 r., postanawiam co następuje:

§ 1.

Powołuję na funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Informacji i Spraw Obywatelskich Panią Edytę baronetessę Konias.

§ 2.

Powołuję na funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Oświaty Pana Avrila baroneta Levengothon.

§ 3.

Upoważniam właściwych ministrów do określenia kompetencji podsekretarzom stanu.

§ 4.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Michał diuk Ł.
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny