Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiNamiestnicy i Wojewoda Koronny, poz. 2921 [X]

Grodzisk, dnia 27 sierpnia 2008 r.

Postanowienie Kanclerza nr 40/2008

o odwołaniu i powołaniu Namiestnika pro tempore Marchii Teutońskiej

Na podst. art. 10 ust. 3 pkt 7 Dekretu Księcia nr 490 o Rządzie Jego Książęcej Mości z dnia 11 sierpnia 2008 r., postanawiam co następuje:

§ 1.

Odwołuję z funkcji Namiestnika pro tempore Marchii Teutońskiej Pana MATEUSZA bar. KARCZEWSKIEGO.

§ 2.

Powołuję na tę funkcję Pana MICHAELA v-hr. VON LICHTENSTEINA.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

z up. Księcia:
(—)Michał diuk Ł.,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny