Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiSąd Krajowy, poz. 2923 [X]

Grodzisk, dnia 27 sierpnia 2008 r.

Postanowienie Marszałka Izby Senatorskiej

w sprawie stwierdzenia rezygnacji z funkcji Sędziego Sądu Krajowego

§ 1.

Na podstawie Art.3 ust.2. Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 478 o organizacji wymiaru sprawiedliwości stwierdzam rezygnację Pana Jakuba wicehrabiego Bakonyi z funkcji Sędziego Sądu Krajowego.

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Michał diuk Ł.
Marszałek Izby Senatorskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny