Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Książęce Miasto GrodziskPostanowienia, poz. 2928 [X]

Grodzisk, dnia 29 sierpnia 2008 r.

Postanowienie Prezydenta Książęcego Miasta Grodziska nr 4

w sprawie powołania Dyrektora Portu Lotniczego Grodzisk

Na podstawie art.9 pkt.1 ust.6 Statutu Książęcego Miasta Grodziska Prezydent Książęcego Miasta Grodzisk powołuje na urząd Dyrektora Portu Lotniczego Grodzisk Pana Zbyszka wicehrabiego von Thorn-Browarczyka.

(—) Dariusz Darowski, Prezydent Książęcego Miasta Grodzisk.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny