Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawnePostanowienia i zarządzenia, poz. 2930 [X]

Grodzisk, dnia 29 sierpnia 2008 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie ustanowienia zakazu zbliżania się (uchylony)

§ 1. [Ustanowienie zakazu zbliżania się]

Na podstawie art. 1 Ustawa Sejmu nr 59 o ochronie przestrzeni prywatnej z dnia 1 grudnia 2007 r. ustanawiam zakaz zbliżania się pomiędzy wnioskodawcą - Panem PAVIELEM baronetem VON THORN-BROWARCZYKIEM a Panem MICHAELEM wicehrabią VON LICHTENSTEINEM na okres sześciu miesięcy.

§ 2. [Pouczenie]

Poucza się zainteresowanych, iż za naruszenie zakazu zbliżania się grozi odpowiedzialność karna. Szczegóły dot. zakazu zbliżania się określa ustawa

§ 3. [Przepis końcowy]

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Daniel hrabia Chojnacki,
Regent Księstwa Sarmacji.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny