Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2008, poz. 2940 [X]

Grodzisk, dnia 1 września 2008 r.

Postanowienie Kanclerza nr 41/2008

w sprawie powołania Podsekretarza Stanu

Na podstawie Art. 8 ust. 1 Dekretu Księcia nr 490 o Rządzie Jego Książęcej Mości z dnia 11 sierpnia 2008 r., postanawiam co następuje:

§ 1.

Powołuję na funkcję Podsekretarza Stanu Pana Zbyszka Wicehrabiego von Thorn-Browarczyka.

§ 2.

Podstawowe Zadania Podsekretarza Stanu:

    1. Wykonanie i Aktualizowanie Spisu aktywnych stron internetowych "instytucji" Państwowych, Samorządowych, miast Sarmackich.
    2. Uporządkowanie Katalogu Sarmackiego, oraz utworzenie Alternatywnego Spisu.
    3. Zadania Zlecone przez Kanclerza

§ 3.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Michał diuk Ł.
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny