Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiDyrektorzy instytucji przejętych pod zarząd państwa, poz. 2941 [X]

Grodzisk, dnia 1 września 2008 r.

Postanowienie Kanclerza nr 42/2008

w sprawie odwołania i powołania Dyrektora Kwiaciarni Sarmackiej

Na podstawie art. 2 Rozporządzenia Ministra-Kanclerza 8/2007 o przejęciu pod zarząd państwa Kwiaciarni Sarmackiej - SarmaFlorist z dnia 5 listopada 2007 r. odwołuję z funkcji Dyrektora Kwiaciarni Sarmackiej - SarmaFlorist Panią Annę s.d. de Luna y Euskadi i powołuję na jej miejsce Pana Zbyszka Wicehrabiego von-Thorn Browarczyka

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Michał diuk Ł.
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny