Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Archiwum prawa państwowegoUstawy i dekrety z mocą ustawy, poz. 2942 [X]

Grodzisk, dnia 2 września 2008 r.

Dekret Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 493

o uchyleniu Ustawy o odpłatności niektórych funkcji systemu informatycznego (uchylony)

Art. 1.

Traci moc Ustawa Sejmu nr 67 o odpłatności niektórych funkcji systemu informatycznego z dnia 14 marca 2008 r.

Art. 2.

Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Daniel hrabia Chojnacki,
Regent Księstwa Sarmacji.

(—) Michał diuk Ł.,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny