Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Teutonii (archiwum)Postanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 2949 [X]

, dnia 4 września 2008 r.

Rozporządzenie Mera Srebrnego Rogu nr 10/2008

o funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego Cesarskiego Miasta Stołecznego

§ 1.

Ustanawia się następujące wynagrodzenia dla wybranych urzędników:

Grafik - przygotowujący materiały graficzne na potrzeby miasta. - 30 lt od wykonanego projektu
Historyk - zajmujący się opisywaniem historii i zabytków Cesarskiego Miasta. - 30 lt od wykonanego opisu
Geograf - zajmujący się opisywaniem geografii Cesarskiego Miasta oraz Marchii Teutońskiej. - 30 lt od wykonanego projektu

 

§ 2.

Mer w drodze decyzji ustala miesięczne wynagrodzenie pozostałych urzędników w wysokości maksymalnie 30 lt (wynagrodzenie to jest zależne od stanu majątkowego miasta, miesięcznych dochodów i wydatków miasta oraz charakteru i jakości wykonywanej pracy poszczególnych urzędników).

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie siedmiu dni od daty ogłoszenia.

(-) Edyta Konias zd. von Thorn-Browarczyk,
Mer Srebrnego Rogu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny