Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiSystem Opieki Sarmackiej, poz. 2964 [X]

Grodzisk, dnia 11 września 2008 r.

Postanowienie Ministra Informacji i Spraw Obywatelskich nr 2/2008

o zmianach w składzie Systemu Opieki Sarmackiej

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 3 Dekretu Księcia Sarmacji nr 490 o Rządzie Jego Książęcej Mości z 11 sierpnia 2008 r., postanawiam, co następuje:

§ 1.

Odwołuję wszystkich mentorów Systemu Opieki Sarmackiej, pełniących tę funkcję w dniu wejścia w życie postanowienia.

§ 2.

Powołuję na funkcję Mentorów Systemu Opieki Sarmackiej:

  1. Zbyszka v-hr von Thorn-Browarczyka,
  2. Edytę bnt. Konias,
  3. Karolinę bnt. Sobieszek.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Mateusz bnt von Lichtenstein-Iontz
Minister Informacji i Spraw Obywatelskich

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny