Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Archiwum prawa państwowegoDekrety i rozporządzenia wykonawcze, poz. 2972 [X]

Grodzisk, dnia 19 września 2008 r.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych nr 8/2008

o warunkach umieszczania bannerów miejscowości na stronie głównej Księstwa Sarmacji (uchylony)

Na podstawie art. 4. ust. 2. Ustawy Sejmu nr 48 o ułatwianiu dostępu do informacji o miejscowościach z dnia 29 marca 2007 r. zarządzam, co następuje:

Art. 1. [Cel rozporządzenia]

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki umieszczania reklamy wizualnej, zwanej dalej "bannerem", na stronie głównej Księstwa Sarmacji, zwanej dalej "stroną".

Art. 2. [Miejscowości uprawnione]

Do umieszczenia swojego bannera na stronie uprawnione są trzy najlepsze, według aktualnego rankingu, miejscowości kwalifikowane.

Art. 3. [Umiejscowienie bannerów]

 1. Bannery umieszczane są bezpośrednio nad rubryką prasową, tworząc ciągłą animację.
 2. Slajdy zawierające bannery zmieniają się w animacji, o której mowa w ust. 1., w odstępach nie mniejszych niż 3 i nie większych niż 5 sekund.
 3. O dodatkowych elementach wizualnych animacji decyduje minister.

Art. 4. [Warunki dopuszczenia]

 1. Na stronie głównej mogą być umieszczone tylko bannery:
  1. o wymiarach równych 270x60 pikseli,
  2. o wyglądzie i proporcjonalności niezaburzającej kompozycji strony,
  3. niezawierające treści nieodpowiednich.
 2. O tym, czy dany banner spełnia warunki przewidziane w ust. 1. decyduje minister.

Art. 5. [Terminy]

 1. Każda objęta tym rozporządzeniem miejscowość ma prawo zgłoszenia lub - jeśli była nim objęta także po publikacji poprzedniego rankingu i zgłosiła swój banner – potwierdzenia aktualności swojego bannera w terminie 3 dni od publikacji rankingu.
 2. Minister ma obowiązek umieszczenia dopuszczonych bannerów na stronie w terminie 5 dni od publikacji rankingu.

Art. 6. [Przepis końcowy]

Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Jakub Bakonyi,
Minister Spraw Wewnętrznych

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny