Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2008, poz. 2990 [X]

Grodzisk, dnia 24 września 2008 r.

Postanowienie Kanclerza nr 51/2008

w sprawie powołania Podsekretarza Stanu

§ 1

Na podstawie przysługujących mi kompetencji powołuję Mustafę kawalera Owskiego na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

§ 2

Upoważniam właściwego ministra do określenia kompetencji Podsekretarzowi Stanu.

§ 3

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia

(—) Michał diuk Ł.
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny