Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie tytułów, orderów i odznaczeń, poz. 3012 [X]

Grodzisk, dnia 1 października 2008 r.

Proklamacja Jego Książęcej Mości

w sprawie ustanowienia stopni generała Korony i admirała Korony oraz nadania ziemi, tytułów arystokratycznych i szlacheckich, orderów i odznaczeń państwowych oraz stopni generała Korony

In Nomine Domini Amen. Ad perpetuam rei memoriam. Cokolwiek powaga władców przydziela swoim wiernym poddanym, aby było godne pamięci, w ciągu czasu mającego trwać wiecznie, zwykło się to uwieczniać pismem dokumentu. Dlatego My, PIOTR MIKOŁAJ, z łaski Bożej książę Sarmacji, król Baridasu, pan w Grodzisku i suweren Armerii, Athos, Baraniego Pola, Gellonii, Mirii, Nowicji, Sangii, Sclavinii, Teutonii, Trizondalu, Trzyczaszkowa, Wagarii oraz Złotego Wybrzeża, oznajmiamy niniejszym dokumentem wszystkim i każdemu z osobna, że mając na uwadze rychłe przekazanie Naszego Tronu, wysoko ceniąc niewzruszone oddanie wierności i zasługi nieskazitelnej lojalności, postanawiamy primo przyznać Jaśnie Oświeconemu MICHAŁOWI diukowi Ł. prawo do wskazania sektora, na którym usypana zostanie nowa wyspa, a rzeczoną wyspę nadać Mu na własność wraz z prawem do jej nazwania; secundo ustanowić stopnie GENERAŁA KORONY oraz ADMIRAŁA KORONY, jako bezpośrednio wyższe od stopni generała broni Naszych Wojsk Lądowych i Naszych Sił Powietrznych, generała Służby Racji Stanu oraz admirała Naszej Marynarki Wojennej; tertio Jaśnie Oświeconemu MATWIEJOWI diukowi SKARBNIKOWOWI nadać Krzyż Komandorski Orderu Świętego Piotra; quatro Jaśnie Wielmożnemu MARIUSZOWI markizowi MAGNUSZEWSKIEMU nadać stopień generała Korony; quinto Jaśnie Wielmożnemu ŁUKASZOWI markizowi NOWICKIEMU nadać stopień generała Korony oraz Medal Prawa i Ładu; sexto Prześwietnemu TOMASZOWI hrabiemu CHOJNACKIEMU nadać tytuł markiza; septimo Prześwietnemu KRZYSZTOFOWI STANISŁAWOWI MICHAŁOWI hrabiemu KONIASOWI nadać tytuł diuka oraz Order Wolności I klasy — Krzyż Złoty; octavo Wielmożnej CALISTO wicehrabinie KAMI–CHOJNACKIEJ nadać tytuł hrabiny; nono Wielmożnemu ZBYSZKOWI wicehrabiemu VON THORN–BROWARCZYKOWI nadać tytuł hrabiego; decimo Czcigodnemu BARTOSZOWI baronowi VON THORN–MACKIEWICZOWI nadać tytuł wicehrabiego; undecimo Sławetnemu AARONOWI baronetowi VON LICHTENSTEIN–ROZMANOWI nadać tytuł wicehrabiego; duodecimo Sławetnemu MACIEJOWI baronetowi ŻMUDZIE nadać tytuł barona. Na której to rzeczy świadectwo pieczęć Nasza niniejszym została odciśnięta. Dano w Naszym Mieście Grodzisku, w pierwszym dniu października Roku Pańskiego dwa tysiące ósmego, w siódmym i ostatnim roku Naszego panowania i Naszych rządów.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny