Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiDziennik Praw, poz. 3023 [X]

Grodzisk, dnia 4 października 2008 r.

Postanowienie Kanclerza nr 53/2008

w sprawie odwołania i powołania redaktora Dziennika Praw oraz przyznania premii pieniężnej

§ 1.

Na podstawie przysługujących mi kompetencji:

  1. Odwołuję z funkcji redaktora Dziennika Praw Księstwa Sarmacji Pana MATEUSZA bar. KARCZEWSKIEGO,
  2. Powołuję na funkcję redaktora Dziennika Praw Księstwa Sarmacji Jego Książęcą Wysokość, Księcia PIOTRA MIKOŁAJA.

§ 2.

Przyznaję premię pieniężną Jego Książęcej Wysokości, Księciu PIOTROWI MIKOŁAJOWI w wysokości 1500 lt za aktualizację Dziennika Praw Księstwa Sarmacji oraz wykonanie Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 3.

  1. Postanowienie, zastrzeżeniem ust. 2, jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.
  2. § 1 ust. 2 wchodzi w życie z dniem 6 października 2008 r.

(—) Michał diuk Ł.
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny