Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiTrybunał Honorowy, poz. 3027 [X]

Grodzisk, dnia 6 października 2008 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie powołania urzędników Korony oraz potwierdzenia przywilejów prowincji i krajów Korony

§ 1. [Marszałek Senatu — druga osoba w państwie]

Powołuję Jaśnie Oświeconego MICHAŁA diuka Ł. na funkcję Marszałka Izby Senatorskiej.

§ 2. [Hetman Wielki Koronny — zwierzchnik sił zbrojnych]

Powołuję Jaśnie Wielmożnego gen. korony MARIUSZA markiza MAGNUSZEWSKIEGO na funkcję Hetmana Wielkiego.

§ 3. [Komendant Gwardii Narodowej Księstwa Sarmacji — dowódca sił porządkowych]

Powołuję Szanowanego Pana BRATUMIŁA kawalera NOWAKA na funkcję Komendanta Gwardii Narodowej Księstwa Sarmacji.

§ 4. [Szef Kancelarii Książęcej — Dworu Książęcego]

Powołuję Prześwietną CALISTO hrabinę KAMI-CHOJNACKĄ na funkcję Seneszala Wielkiego Koronnego.

§ 5. [Strażnik Kluczy]

Powołuję Prześwietnego DARIUSZA hrabiego MAKOWSKIEGO na urząd Strażnika Kluczy.

§ 6. [Trybunał Honorowy]

Powołuję na funkcje w Trybunale Honorowym:

  1. Czcigodnego PAWŁA barona SZERMIŃSKIEGO — na funkcję Prezesa i sędziego,
  2. Prześwietnego MATEUSZA hrabiego BARTKOWIAKA — na funkcję Wiceprezesa i sędziego,
  3. Czcigodnego HENRYKA barona VON THORN-LESZCZYŃSKIEGO — na funkcję Wiceprezesa i sędziego,
  4. Wielmożnego AARONA wicehrabiego VON LICHTENSTEIN-ROZMANA — na funkcję sędziego,
  5. Wielmożnego JAKUBA wicehrabiego BAKONYIEGO — na funkcję sędziego.

§ 7. [Potwierdzenie mocy obowiązującej przywilejów krajów Korony i prowincji sarmackich]

Potwierdzam moc obowiązującą:

  1. Dekretu Księcia Sarmacji nr 180 — Przywileju Gellońskiego z dnia 19 października 2004 r.,
  2. Dekretu Księcia Sarmacji nr 420 — Przywileju Sclavińskiego z dnia 13 września 2007 r.,
  3. Art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji nr 173 o Inkorporacji Teutonii z dnia 30 sierpnia 2004 r.

§ 8. [Przepis końcowy]

Postanowienie jest skuteczne z dniem 8 października 2008 r.

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny