Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneProklamacje Jego Książęcej Mości, poz. 3028 [X]

Grodzisk, dnia 6 października 2008 r.

Orędzie Intronizacyjne

Jego Książęcej Mości Daniela Łukasza

Wasza Królewska Mość,
Wasza Książęca Wysokość,
Wasze Ekscelencje,
Drodzy Poddani!

Jak niejednokrotnie dawał mi do zrozumienia podczas różnych okazji Jaśnie Oświecony Krzysztof diuk Konias, przemówienia książęce winny być długie (inne cechy konieczne, jakie raczył wymienić Jaśnie Oświecony diuk należy w dniu dzisiejszym pominąć). Zważywszy na charakter Naszej uroczystości oraz wyniki przeróżnych badań, czas trwania mojego orędzia intronizacyjnego nie winien przekraczać dziesięciu minut. Tak też się stanie.

Podczas rozważań w przedmiocie orędzia intronizacyjnego jakie nowy monarcha wygłasza po objęciu władzy, doszedłem do wniosku, że — przede wszystkim — winno ono przedstawić przynajmniej ramowo plany dotyczące jego panowania i jego rządów, tak aby Poddani wiedzieli, czego mniej–więcej spodziewać się po nowym władcy. Niezbędne do osiągnięcia tego celu jest również wyartykułowanie planów na przyszłość zupełnie najbliższą — co za moment uczynię. Nim to nastąpi, już jako Książę chciałbym podziękować osobom, które były mi podporą w czasie całej mojej obecności w Księstwie Sarmacji. Dziękuję niniejszym — w kolejności chronologicznej — Poważnemu Panu DARIUSZOWI kawalerowi DAROWSKIEMU, za zapoznanie z elementarnymi zasadami życia w Księstwie Sarmacji, Wielmożnemu JAKUBOWI wicehrabiemu KACZYŃSKIEMU — za wprowadzenie w świat sarmackiej polityki i dobrą radę, Prześwietnemu ZBYSZKOWI hrabiemu VON THORN—BROWARCZYKOWI — za wsparcie i podnoszenie na duchu w trudnych chwilach, Prześwietnemu DARIUSZOWI hrabiemu MAKOWSKIEMU — za wsparcie w kluczowych dla mnie momentach, oraz Jego Książęcej Wysokości PIOTROWI MIKOŁAJOWI i Jaśnie Oświeconemu KRZYSZTOFOWI diukowi KONIASOWI — za przekazanie niezbędnych umiejętności. Nie byłbym bez Was takim samym człowiekiem, jakim jestem dziś. Myślę, że nie wyrażającym wszystkiego, ale bardzo wymownym będzie jedno słowo — dziękuję.

Przechodząc już ostatecznie do planów Korony na najbliższy czas, zauważyć należy, iż jeszcze dziś zostaną powołani urzędnicy państowowi, min. Marszałek Izby Senatorskiej, Hetman Wielki i Kanclerz Rządu Jego Książęcej Mości. W ciągu najbliższego tygodnia zarządzę reorganizację Dworu Książęcego. Znowelizowany zostanie Dekret o sukcesji oraz uchylony Dekret o Wojewodzie Koronnym, przy czym — co najistotniejsze — wystąpię do Izb Sejmu z oficjalnym wnioskiem o zgodę na utworzenie prowincji na obszarze dzisiejszego Terytorium Koronnego, którego projekt statutu gotowy jest już na dziś dzień. W związku z tym, Korona przedłoży projekt nowelizacji Ustawy Konstytucyjnej o krajach Korony i samorządach, która to czyni wiele odniesień do Terytorium Koronnego jak i je definiuje — co w połączeniu z przedstawionymi planami jest rozwiązaniem nienajszczęśliwszym.

Co natomiast tyczy się planów długofalowych, podkreślę w tym miejscu przede wszystkim fatalny stan polityki w Księstwie. Korona będzie podejmować działania zmierzające ku poprawie stanu rzeczy, korzystając tym samym w sposób stanowczy z prerogatyw książęcych wynikających z Konstytucji Najjaśniejszego Księstwa Sarmacji. Zadanie, którego końca nie sposób jednoznacznie określić, będzie polegało na informowaniu obywateli o poczynaniach Korony, tudzież wcześniejszych konsultacjom dotyczących wydania części Dekretów i Dekretów z mocą ustawy.

Kończąc Orędzie do Narodu, pragnę zaprosić już teraz - wszystkich tu obecnych — na obchody moich urodzin — 13 X — podczas których, tradycyjnie, zostaną wręczone medale i odznaczenia państwowe oraz nadane tytuły szlacheckie i arystokratyczne. Do zobaczenia za tydzień!

(—) Daniel Łukasz,
Książę Sarmacji.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny