Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2008, poz. 3031 [X]

Grodzisk, dnia 7 października 2008 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie powołania Rządu

§ 1.

Na podstawie art. 8 ust. 7 Konstytucji Księstwa Sarmacji powołuję na funkcję Kanclerza Jaśnie Oświeconego MICHAŁA diuka Ł..

§ 2.

W związku z wnioskiem przedstawionym przez Kanclerza Rządu Jego Książęcej Mości, Pana MICHAŁA diuka Ł., powołuję na funkcję:

  1. Podkanclerzego: Prześwietnego DARIUSZA hrabiego MAKOWSKIEGO,
  2. Ministra Finansów i Gospodarki: Prześwietnego DARIUSZA hrabiego MAKOWSKIEGO,
  3. Ministra Kultury i Oświaty: Jaśnie Oświeconego MICHAŁA diuka Ł.,
  4. Ministra Spraw Zagranicznych: Wielmożnego AARONA wicehrabiego VON LICHTENSTEIN-ROZMANA,
  5. Ministra Spraw Wewnętrznych: Wielmożnego JAKUBA wicehrabiego BAKONYI,
  6. Ministra Informacji i Spraw Obywatelskich: Sławetnego MATEUSZA baroneta VON LICHTENSTEIN-IONTZA.

§ 3.

Życzę wszelkiej pomyślności w pracy.

§ 4.

Osobom powołanym na stanowiska określone w § 1-2 przypomina się o konieczności złożenia publicznej przysięgi według roty określonej w Dekrecie Księcia Sarmacji nr 490 o Rządzie Jego Książęcej Mości z dnia 11 sierpnia 2008 r.

§ 5.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny