Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Baridasu (archiwum)Ordonanse Króla (jednolite i obowiązujące), poz. 3057 [X]

Almera, dnia 13 października 2008 r.

Ordonans Króla Baridasu

o Regencie Królestwa Baridasu (uchylony)

Artykuł pierwszy.

Tworzy się urząd Regenta Królestwa Baridasu.

Artykuł drugi.

Regenta Królestwa Baridasu powołuje i odwołuje Król.

Artykuł trzeci.

Regent Królestwa Baridasu wykonuje kompetencje i zadania Króla za wyjątkiem:

  1. zmiany niniejszego Ordonansu,
  2. zawierania i wypowiadania umów międzynarodowych,
  3. ustanawiania, znoszenia, nadawania i pozbawiania tytułów szlacheckich i arystokratycznych,
  4. wyznaczania następcy Króla,
  5. abdykacji.

Artykuł czwarty.

Ordonans jest skuteczny z chwilą ogłoszenia.

(—) Daniel Łukasz, R.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny