Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Baridasu (archiwum)Postanowienia i decyzje, poz. 3058 [X]

Almera, dnia 13 października 2008 r.

Postanowienie Króla Baridasu

w sprawie powołania Regenta Królestwa (uchylony)

MY, DANIEL ŁUKASZ,
z Bożej łaski książę Sarmacji, król Baridasu, pan w Grodzisku i suweren Armerii, Athos, Baraniego Pola, Gellonii, Mirii, Morvanu, Nowicji, Sangii, Sclavinii, Teutonii, Trizondalu, Tropicany, Trzyczaszkowa, Wagarii oraz Złotego Wybrzeża, wszystkim i każdemu z osobna — pozdrowienie. Z okazji Naszego święta, pragnąć zapewnić lepszą organizację władzy w Naszym Królestwie, postanawiamy, co następuje.

§ 1.

Na podstawie Naszego Ordonansu z dnia 13 października Roku Pańskiego dwa tysiące ósmego o Regencie Królestwa Baridasu powołujemy Wielmożnego Pana BARTOSZA wicehrabiego VON THORN—MACKIEWICZA na urząd Regenta Naszego Królestwa.

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Daniel Łukasz, R.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny