Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie tytułów, orderów i odznaczeń, poz. 3059 [X]

Grodzisk, dnia 13 października 2008 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie nadania tytułów szlacheckich i arystokratycznych oraz odznaczeń i medali państowowych

MY, DANIEL ŁUKASZ,
z łaski Bożej książę Sarmacji, król Baridasu, pan w Grodzisku i suweren Armerii, Athos, Baraniego Pola, Gellonii, Mirii, Morvanu, Nowicji, Sangii, Sclavinii, Teutonii, Trizondalu, Trzyczaszkowa, Wagarii oraz Złotego Wybrzeża, wszystkim i każdemu z osobna — pozdrowienie. Z okazji Naszego święta, w uznaniu zasług położonych dla Nas i Naszego Państwa, pragniemy nadać:

 1. Jego Książęcej Wysokości PIOTROWI MIKOŁAJOWI — Medal Bene Meritius w uznaniu wszelkich zasług poczynionych od chwili powstania Księstwa Sarmacji.
 2. Panu MATWIEJOWI diukowi SKARBNIKOWOWI — Medal Bene Meritus w uznaniu wszechstronnych zasług dla Księstwa Sarmacji położonych na przestrzeni ostatnich lat.
 3. Panu PIOTROWI diukowi HASSELANDZKIEMU — Medal Bene Meritus w uznaniu wszechstronnych zasług dla Księstwa Sarmacji położonych na przestrzeni ostatnich lat.
 4. Panu KRZYSZTOFOWI diukowi KONIASOWI — Wielki Order Wybitnych.
 5. Panu ŁUKASZOWI markizowi NOWICKIEMU — tytuł diuka w uznaniu wszechstronnych zasług położonych dla Księstwa Sarmacji na przestrzeni ostatnich 7 lat, w tym wzorowe pełnienie pomimo wielu przeszkód realnych funkcji Szefa Służby Racji Stanu oraz — wielokrotnie — Regenta Księstwa Sarmacji.
 6. Panu MARIUSZOWI markizowi MAGNUSZEWSKIEGO — tytuł diuka w uznaniu wszechstronnych zasług ku chwale Księstwa Sarmacji, w tym wzorowego pełnienia funkcji Hetmana Wielkiego, oraz kompleksową pomoc w zakresie pomocy instytucjom kulturalnym oraz nowym szlachcicom w doborze ich herbów.
 7. Panu TIMIOSOWI hrabiemu KIECHAJASOWI — tytuł markiza Księstwa Sarmacji w uznaniu zasług położonych dla wszechstronnego rozwoju sarmackiej kultury i sportu, oraz aktywności w życiu publicznym Księstwa Sarmacji.
 8. Panu MATEUSZOWI hrabiemu BARTKOWIAKOWI — Złoty Medal Zasługi za ofiarną postawę i sumienne sprawowanie urzędu Prezesa Trybunału Honorowego.
 9. Panu JAKUBOWI wicehrabiemu BAKONYI — tytuł hrabiego w uznaniu aktywności w Kasztelanii Czarnoleskiej i rzetelenej pracy pomimo ogromnych przeszkód realnych w Rządzie Jego Książęcej Mości.
 10. Panu PAVIELOWI baronetowi VON THORN—BROWARCZYKOWI — w uznaniu zasług dla sarmackiej sztuki epistolarnej oraz za wzorowe pełnienie funkcji Kanclerza Rządu Jego Książęcej Mości — tytuł barona.
 11. Panu MATEUSZOWI baronetowi VON LICHTENSTEIN—IONTZOWI — tytuł barona w uznaniu wszechstronnych zasług położonych dla Księstwa Sarmacji i Rzeczypospolitej Sclavińskiej oraz wzorowe pełnienie funkcji publicznych, w szczególności w Rządzie Jego Książęcej Mości.
 12. Panu HENRYKOWI baronowi VON THORN—LESZCZYŃSKIEMU — tytuł arystokratyczny wicehrabiego. Za wiele rzeczy — za Gońca, za Czarnolas, za działalność w Książęcych Siłach Zbrojnych, za dobre rady.
 13. Panu PAWŁOWI baronowi SZERMIŃSKIEMU — tytuł wicehrabiego w uznaniu wszechstronnych zasług dla życia publicznego Księstwa Sarmacji i Hrabstwa Gellonii.
 14. Panu JANOWI baronowi VIA TEUTOŃCZYKOWI — w uznaniu zasług położonych dla Marchii Teutońskiej i rozwoju Srebrnego Rogu oraz aktywności w życiu publicznym Księstwa Sarmacji — Brązowy Medal Zasługi.
 15. Pani KAROLINIE baronetessie SOBIESZEK — tytuł baronessy w uznaniu aktywności na polu samorządowym oraz centralnym, w szczególności za wkład w rozwój sarmackiej kultury.
 16. Panu MARCELOWI baronetowi HANSOWI — tytuł barona w uznaniu zasług położonych na płaszczyźnie rozwoju Księstwa Trizondalu.
 17. Panu AVRILOWI baronetowi LEVENGOTHONOWI — tytuł barona w uznaniu wysiłków, jakie poczynił w pracy w Rządzie Jego Książęcej Mości i szerokiej aktywności.
 18. Panu MARCINOWI baronetowi KOMOSIŃSKIEMU — Krzyż Zasługi w uznaniu aktywności publicznej.
 19. Panu KRZYSZTOFOWI baronetowi CZUGALE — w uznaniu wszechstronnych zasług, w szczególności aktywizacji Księstwa Sarmacji i informatyzacji Kasztelanii Czarnoleskiej — tytuł barona.
 20. Panu YARAEHOWI baronetowi KAMI—CHOJNACKIEMU—EUSKADIEMU — Krzyż Zasługi w uznaniu dotychczasowych wysiłków dla Hrabstwa Gellonii i Księstwa Sarmacji.
 21. Panu MICHAŁOWI kawalerowi SIDUNIAKOWI — tytuł baroneta, w uznaniu zasług dla aktywności w Rzeczypospolitej Sclavińskiej i ofiarnej postawy obywatelskiej.
 22. Panu PIOTROWI kawalerowi VON THORN—CETNAROVICHOWI — tytuł barona, w uznaniu zasług dla działalności obywatelskiej w Rzeczyspopolitej Sclavińskiej i politycznej w Księstwie Sarmacji oraz ofiarnej postawy obywatelskiej.
 23. Pani BRATUMIŁOWI kawalerowi NOWAKOWI — w uznaniu pracy położonej dla ochrony porządku publicznego Księstwa Sarmacji i aktywności w życiu publicznym — tytuł baroneta.
 24. Panu ARISTONOWI Z CHIOS — w uznaniu zasług dla sarmackiego wymiaru sprawiedliwości — Medal Prawa i Ładu,
 25. Panu MICHAŁOWI diukowi Ł. — w uznaniu wybitnych osiągnięć i ciężkiej, wytrwałej pracy na stanowiskach Marszałka Izby Senatorskiej i Kanclerza Rządu Jego Książęcej Mości oraz uczynienia z Izby Senatorskiej „izby rozsądku” — Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu św. Piotra [14.10.2008].

Ponadto, pragnę w szeregi sarmackiej szlachty włączyć :

 1. Panią ELŻBIETĘ SOFIĘ CHOJNACKĄ — i nadać jej tytuł szlachetnej damy, w uznaniu zasług dla sarmackiej kultury,
 2. Pana MATEUSZA MORAWCA i nadać mu tytuł kawalera, w uznaniu zasług dla kultury i rozwoju Księstwa Trizondalu oraz organizacji I Mikroświatowego Festiwalu Kultury,
 3. Pana ALBERTOWI RYTERSKIEGO — i nadać mu tytuł kawalera w uznaniu zasług dla Marchii Teutońskiej i życia publicznego Księstwa Sarmacji,
 4. Pana DON MIGUEL KAMI—CHOJNACKI—EUSKADI—BRONOWSKIEGO — i nadać mu tytuł kawalera w uznaniu zasług dla wsi Athos i Hrabstwa Gellonii, oraz aktywności w życiu publicznym Księstwa Sarmacji,
 5. Pana PATRYKA PULIKOWSKIEGO — nadając mu tytuł baroneta, w uznaniu wkładu włożonego w rozwój sarmackiego rynku prasowego, w szczególności aktywności w oficjalnej agencji prasowej Księstwa Sarmacji,
 6. Pana PATRYKA MARIA SZAC — tytuł kawalera Księstwa Sarmacji.

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny