Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiTrybunał Honorowy, poz. 3067 [X]

Grodzisk, dnia 15 października 2008 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie powołania sędziów Trybunału Honorowego

§ 1.

Na podst. art. 2 ust. 1 Dekretu Księcia Sarmacji nr 363 o Trybunale Honorowym z dnia 23 stycznia 2007 r. powołuję w skład Trybunału Honorowego:

  1. Krzysztofa baron Macak herbu Khazar,
  2. Calisto hr. Kami-Chojnacka.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny