Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneRankingi miejscowości, poz. 3075 [X]

Grodzisk, dnia 16 października 2008 r.

Zarządzenie Kanclerza 18/2008

w sprawie uchylenia Obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych nr 22 o Rankingu Miejscowości i miejscowościach kwalifikowanych

§1

Uchylam Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych nr 22/2008 o Rankingu Miejscowości i miejscowościach kwalifikowanych.

§2

Wnoszę o nadanie medalu nadwyżki dla Jakuba hr. Bakonyi i Avrila bar. Levengothon za brak realizacji rozporządzenia przez Ministra Spraw Wewnętrzych imieniem i nazwiskiem podpisanego oraz kolegialne stwierdzenie "następnym razem się już to zrobi".

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wykonaniu nowego rankingu, nie później niż 17 października 2008.

(—) Michał diuk Ł.
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny