Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 3077 [X]

Grodzisk, dnia 16 października 2008 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Maksymilian Smile.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 10 października 2008 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Max
Identyfikator: AC711
Realne dane:
 Data urodzenia: 26-10-1991
 Miejsce urodzenia: Kraków
 Miejsce zamieszkania: Kraków
Wirtualne miejsce zamieszkania: Cesarskie Miasto Srebrny Róg
                (Marchia Teutońska)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2008-09-18 (22)

Witam.

Uprzejmie proszę o nadanie mi, Maksymilianowi Smile,
obywatelstwa w Księstwie Sarmacji. Staram się aktywnie brać
udział w życiu Księstwa jak i mojego regionu. Od 3 tygodni
mieszkam w Marchii i jako jej obywatel staram się jak
najlepiej spełniać swoje obowiązki. Obecnie pracuję w Urzędzie
Miasta Srebrnego Rogu jako kancelista. Tydzień temu
zakończyłem naukę w Instytucie Edukacji Sarmackiej egzaminem
zdanym na 100%. W przyszłości planuję rozwijać się dalej i
otworzyć własne przedsiębiorstwo. Jeśli tylko zajdzie taka
potrzeba będę pomagał nowym Sarmatom w rozpoczęciu życia w
Księstwie. Czytam i staram się brać udział w dyskusjach na
listach Sarmacji i Marchii. Postaram się również zachęcić
moich znajomych do rozpoczęcia przygody w Księstwie Sarmacji.
Zawszę będę głosić dobre imię Jego Książęcej Mości, Daniela
Łukasza.
Bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego podania.

Maksymilian Smile

Adres IP: 87.239.217.183
Przegladarka: Opera/9.52 (Windows NT 5.1; U; pl)

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny