Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 3081 [X]

Grodzisk, dnia 17 października 2008 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podst. art. 1 ust. 4 pkt 3 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie:

  1. Jaśnie Wielmożnemu BARTŁOMIEJOWI mar. STANISZCZAKOWI,
  2. Jaśnie Wielmożnemu MIKOŁAJOWI mar. ARPED-MUZYKOWI.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osoby, o których mowa w § 1.

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny