Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWyniki wyborów i referendów, poz. 3087 [X]

Grodzisk, dnia 19 października 2008 r.

Obwieszczenie Księcia

o wynikach wyborów do Izby Poselskiej

Podaję do publicznej wiadomości wyniki wyborów do Izby Poselskiej XXII kadencji przeprowadzonych w dniach 17-19 października 2008 r.:

§ 1.

 1. Uprawnionych do głosowania: 88 osób,
 2. W głosowaniu udział wzięło: 79 osób (89.77% uprawnionych),
 3. Poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów:
  1. Komitet Wyborczy Bartosza v-hr. von Thorn-Mackiewicza:
   1. Bartosz v-hr. von Thorn-Mackiewicz: 4 głosów, tj. 5.06% ogólnej liczby głosów;
  2. Komitet Wyborczy "Odrodzenie":
   1. Michał diuk Ł.: 17 głosów, tj. 21.52% ogólnej liczby głosów,
   2. Jakub hr. Bakonyi: 6 głosów, tj. 7.59% ogólnej liczby głosów,
   3. Michael v-hr. von Lichtenstein: 17 głosów, tj. 21.52% ogólnej liczby głosów;
  3. Komitet Wyborczy Obywatelskiej Partii Demokratycznej:
   1. Piotr bar. von Thorn-Cetnarovich: 1 głosów, tj. 1.27% ogólnej liczby głosów,
   2. Marcin bnt Komosiński : 2 głosów, tj. 2.53% ogólnej liczby głosów,
   3. Adam Peterelli: 3 głosów, tj. 3.8% ogólnej liczby głosów,
  4. Komitet Wyborczy Republikańskiej Partii Sarmacji:
   1. Avril bar. Levengothon: 1 głosów, tj. 1.27% ogólnej liczby głosów,
  5. Socjaldemokracja Księstwa Sarmacji:
   1. Yaraeh Alejandro bnt Kami-Chojnacki-Euskadi la Taureau: 4 głosów, tj. 5.06% ogólnej liczby głosów,
   2. Anna s.d. de Luna y Euskadi: 1 głosów, tj. 1.27% ogólnej liczby głosów,
   3. Don Miguel kaw. Kami-Chojnacki-Euskadi-Bronowski: 1 głosów, tj. 1.27% ogólnej liczby głosów;
  6. Komitet Wyborczy Timiosa mar. Kiechajas:
   1. Timios mar. Kiechajas: 8 głosów, tj. 10.13% ogólnej liczby głosów,
  7. Komitet Wyborczy Unii Konserwatywno-Liberalnej:
   1. Andrzej bar. Dzikowski: 8 głosów, tj. 10.13% ogólnej liczby głosów;
 4. Głos pusty oddało: 6 osób, tj. 7.59% ogólnej liczby głosów,

§ 2.

Mandaty poselskie uzyskali:

 1. Michał diuk Ł.,
 2. Jakub hr. Bakonyi,
 3. Michael v-hr. von Lichtenstein,
 4. Andrzej bar. Dzikowski,
 5. Timios mar. Kiechajas,
 6. Yaraeh Alejandro bnt Kami-Chojnacki-Euskadi la Taureau.

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny