Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 309 [X]

Grodzisk, dnia 13 lutego 2006 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 1 lutego 2006 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Bis Michał
Data i miejsce urodzenia: 30.07.1981
Miejsce zamieszkania: Kraków
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2006-01-09 (23)
Identyfikator: A6179

Praca w użedach jest wymagane obywatelstwo sarmackie.
Chciałem przystąpić do parti politycznej.
Lepsze kontakty.
Lepsze zajęcia w sarmacji.
Nie być tylko zwykłym mieszkańcem.
Ubieganie się na stanowisko wice burmistrza.
Lepiej jest żyć w sarmacji.
Lepszy status społeczny 
Jestem na liście obywateli
Kontakt lepszy z ludzmi
Lepiej będzie fundacja działała

Bis Michał

Adres IP: 83.28.12.90
Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Win 9x 4.90; pl-PL; rv:1.7.5) Gecko/20041108 Firefox/1.0


-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 8 lutego 2006 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Krystyna Aida Jarosławska
Data i miejsce urodzenia: 26.03.1981 Warszawa
Miejsce zamieszkania: Piaseczno
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2006-01-06 (33)
Identyfikator: A6149

Do Jego Wysokości Księcia Piotra Mikołaja, Księcia Sarmacji.

Proszę o przyznanie mi obywatelstwa Sarmacji, gdyż chcę
rozpocząć aktywną działalność polityczną w Księstwie
Sarmacji. 
Bardzo proszę Waszą Książęcą Wysokość o pozytywne
rozpatrzenie mojego wniosku.

Pozostając wiernym sługą Waszej Wysokości.

Krystyna Aida

Adres IP: 84.10.63.35
Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.1) Gecko/20060111 Firefox/1.5.0.1


-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 12 lutego 2006 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Anna Kwiatkowska / Lilianna de Folvil- Śmigło
Data i miejsce urodzenia: 06.02.1992 Białystok
Miejsce zamieszkania: Białystok
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2006-01-28 (15)
Identyfikator: A6481

Szanowny Książe!
Już wczoraj minął 14 dzień mojego pobytu w Sarmacji. mam
nadzieje zostac tu dłużej, wiec zwracam się z prośbą o
nadanie mi obywatelstwa.
Pomoże mi ono przede wszystkim w realizacji moich planów i
marzeń. Chcę również brać aktywny udział w polityce Księstwa-
co bez tego nadania jest niemożliwe. Mam zamiar uczestniczyc w
najbliższych wyborach. W okresie tych 2 tygodni stworzyłam
własną religie, rozpoczęłam współprace z IHM oraz złożyłam
wniosek o staż w MSZ. W najbliższym czasie chcę również
stworzyć kilka inicjatyw społecznych (m.in. budowę teatru).
Brak obywatelstwa wielce utrudnia wszelkie proby
urzeczywistniania zamierzeń. Mam nadzieje, że może mi ono
pomóc w mym dalszym v- życiu. Proszę o pozytywne rozpatrzenie
mojego wniosku.

Lilianna de Folvil- Śmigło

Adres IP: 82.160.39.100
Przegladarka: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny