Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiPrefektura Generalna i służby porządkowe, poz. 3094 [X]

Grodzisk, dnia 20 października 2008 r.

Postanowienie Komendanta Gwardii Narodowej Księstwa Sarmacji

w sprawie powołania strażnika

§ 1.

Na podstawie art. 2 ust. 3 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 479 o ochronie porządku publicznego z dnia 2 maja 2008 r. powołuję na funkcję strażnika (gwardzisty) Pana MICHAŁA MIOTKE.

§ 2.

Objęcie funkcji strażnika (gwardzisty) następuje z chwilą złożenia ślubowań określonych w powołanym wyżej dekrecie.

§ 3.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Bratumił bnt Nowak,
Komendant Gwardii Narodowej.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny