Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo wojskoweAkty uchylone, poz. 3100 [X]

Unisławów, dnia 22 października 2008 r.

Artykuły Hetmańskie nr 14

o uchyleniu Artykułów Hetmańskich o zmianie procedury szkoleniowej w KSZ (uchylony)

§ 1.

Tracą moc Artykuły Hetmańskie nr 7 o zmianie procedury szkoleniowej w KSZ z dnia dnia 29 października 2005 r.

§ 2.

Artykuły Hetmańskie wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

(—) gen. Korony Mariusz diuk Magnuszewski,
Hetman Wielki.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny