Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuUchwały Rady, poz. 3102 [X]

Almera, dnia 23 października 2008 r.

Uchwała Rady Królestwa

w sprawie upadku moralnego w Koronie Księstwa Sarmacji

MY, PRZEŚWIETNA RADA KRÓLESTWA BARIDASU
— Wielmożny Regent Bartosz wicehrabia von Thorn Mackiewicz, Jego Królewska Wysokość Mikołaj Aleksander Piotr, Jaśnie Wielmożny Timios markiz Kiechajas, Czcigodny Daniel baron von Staufen, Sławetna Marietta baronetessa Barbescu —

ze smutkiem obserwujemy moralny upadek i degradację poziomu wypowiedzi na terenie Księstwa i Korony Księstwa Sarmacji. Jesteśmy przekonani, że sarmacka szlachta i arystokracja winny być wzorem właściwego zachowania. Wyrażając pełne poparcie dla apelu Jego Królewskiej Mości Daniela Łukasza, ogłoszonego w „Heroldzie”, zobowiązujemy się do udzielenia wszelkiej pomocy każdemu, kto podejmie chęć działania na rzecz ponownego wzniesienia kultury wypowiedzi na właściwy jej poziom. Wzywamy również każdego szlachcica i arystokratę Księstwa Sarmacji do zaprzestania kwestionowania prawa, podstawowych norm obyczajowych, demoralizacji młodszych wiekiem obywateli, jak i lekceważenia działań odpowiednich służb porządkowych.

Mówimy stanowcze NIE chamstwu części szlachty i arystokracji.
Mówimy NIE zachowaniu przystającemu plebsowi, nie szlachcie!

(—) Bartosz v–hr. von Thorn–Mackiewicz, RB
Cancellarius Curiae Regis

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny