Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneRankingi miejscowości, poz. 3105 [X]

Grodzisk, dnia 24 października 2008 r.

Postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych

w sprawie uchylenia Obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych nr 23 o Rankingu Miejscowości i miejscowościach kwalifikowanych (uchylony)

§1

Uchylam Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych nr 23/2008 o Rankingu Miejscowości i miejscowościach kwalifikowanych.

§2

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Jakub Bakonyi,
Minister Spraw Wewnętrznych

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny