Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneRankingi miejscowości, poz. 3107 [X]

Grodzisk, dnia 26 października 2008 r.

Zarządzenie Kanclerza 19/2008

W sprawie uchylenia Postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie uchylenia Obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych nr 23 o Rankingu Miejscowości i miejscowościach kwalifikowanych

§1

Uchylam postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie uchylenia Obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych nr 23 o Rankingu Miejscowości i miejscowościach kwalifikowanych.

§2

Zarządzenie wchodzi z chwilą ogłoszenia w dzienniku praw.

(—) Michał diuk Ł.
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny