Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWydalenie cudzoziemców, poz. 3118 [X]

Grodzisk, dnia 27 października 2008 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie wydalenia cudzoziemca

Na podstawie art. 2 ust. 3 i art. 3 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 306 o cudzoziemcach z dnia 28 czerwca 2006 r., zwanego dalej "dekretem" postanawiam, co następuje:

§ 1.

Postanawiam o wydalenia z terytorium Księstwa Sarmacji Pana SILENTA bnt MAN, legitymującego się adresem poczty elektronicznej simone.liberi@gmail.com oraz zarejestrowanym w systemie ewidencyjnym Księstw Sarmacji identyfikatorem 'A5787', oraz zakazuję mu powrotu na terytorium Księstwa Sarmacji do dnia 10 listopada 2008 r., w związku z tym, iż okoliczności wskazują, iż jego pobyt na terytorium Księstwa Sarmacji jest niepożądany ze względu na interes publiczny.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

[1] http://groups.yahoo.com/group/gellonia/message/9684
[2] http://groups.google.pl/group/baridas/browse_thread/thread/62419079c3eeda48/?show_docid=71cc48b03476e11c
[3] http://www.sarmacja.org/strona,news,3881#12

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny