Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneZarządzenia wyborów i referendów, poz. 312 [X]

Grodzisk, dnia 15 lutego 2006 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie zarządzenia wyborów do Izby Poselskiej

Na podstawie art. 3 ust. 1 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 182 — Ordynacja wyborcza do Izby Poselskiej z dnia 24 listopada 2004 r. zarządzam wybory do Izby Poselskiej według następującego kalendarza:

  1. 3–7 marca 2006 r.: termin zgłaszania kandydatur,
  2. 10–14 marca 2006 r.: termin oddawania głosów.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny