Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Baridasu (archiwum)Ordonanse Króla (jednolite i obowiązujące), poz. 3127 [X]

Almera, dnia 29 października 2008 r.

Ordonans Króla Baridasu

o ustanowieniu Orderu Anioła z Almery (uchylony)

Mając szacunek na wszechwielkie zasługi księżnej Lilianny de Folvil–Arped, słusznie w Ojczyźnie tytułowanej Aniołem z Almery, dla jeszcze lepszego uczczenia Jej niezapomnianych zasług, ustanowienie tak wielkiego Orderu za słuszne uznano, aby jego noszenie wielką chlubą dla uhonorowanych było. Dlatego też ja, Bartosz wicehrabia von Thorn—Mackiewicz, Regent Królestwa Baridasu z woli Jego Królewskiej Mości Daniela Łukasza, księcia Sarmacji, króla Baridasu, wielkiego księcia Arped, księcia Amberii, Andurii, Awary Południowej, Meleny, Wybrzeża i Wysp, komesa Almery, Cracofii, Dahrimu, Gideny, Kartoli, Kimbrusu, Markony i Wedli etc., stanowię jak następuje:

Art. 1.

Ustanawia się Order Anioła z Almery jako najwyższe baridajskie odznaczenie, przyznawane w szczególności za:

  1. znamienite zasługi poczynione dla chwały i pożytku Królestwa Baridasu,
  2. krzewienie idei monarchizmu i jedności Królestwa Baridasu,
  3. wybitną działalność naukową, literacką i artystyczną dla świetności Królestwa Baridasu poczynioną.

Art. 2.

Order Anioła z Almery nadaje Król Baridasu, po pozytywnej opinii Rady Królestwa, kolejno dwukrotnym głosowaniem potwierdzonej.

Art. 3.

Nadanie Orderu Anioła z Almery równe jest z nadaniem dożywotniego prawa do zasiadania w Radzie Królestwa.

Art. 4.

Ordonans wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Bartosz v–hr. von Thorn–Mackiewicz, RB

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny