Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Teutonii (archiwum)Postanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 3128 [X]

, dnia 29 października 2008 r.

Postanowienie Mera Srebrnego Rogu nr 5/2008

w sprawie powołania Zastępcy Mera

§ 1.

Na podstawie art. 8 Statutu CMS Srebrnego Rogu, powołuję Pana Maksymiliana Smile na stanowisko Zastępcy Mera.

§ 2.

Zastępcy Mera powierza się następujące obowiązki:

  1. Reprezentowanie społeczności Cesarskiego Miasta na zewnątrz.
  2. Wydawanie rozporządzeń, zarządzeń oraz decyzji w sprawach dotyczących Cesarskiego Miasta.
  3. Zarządzanie budżetem i majątkiem Cesarskiego Miasta.
  4. Administrowanie stronami internetowymi Cesarskiego Miasta oraz forum.
  5. Wykonywanie kompetencji i obowiązków naczelnika miasta przewidziane prawem państwowym.
  6. Pomaganie nowym mieszkańcom zapoznać się z zasadami panującymi w Księstwie Sarmacji, poprzez udzielanie odpowiednich informacji.
  7. Sprawowanie obowiązków Przewodniczącego Rady Miasta w przypadku nieobecności Mera.

§ 3.

Zastępca Mera nie może powierzać obowiązków wymienionych w § 2. innym osobom.

§ 4.

Ustanawia się miesięczne wynagrodzenie w wysokości 35 lt.

§ 5.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem 29 października 2008 roku.

(—) Edyta Konias zd. von Thorn-Browarczyk,
Mer CMS Srebrnego Rogu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny