Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 313 [X]

Grodzisk, dnia 15 lutego 2006 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 15 lutego 2006 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Tomasz \"Tomash\" Lewandowski
Data i miejsce urodzenia: Żyrardów 04.11.1990
Miejsce zamieszkania: Skierniewice
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2005-06-17 (243)
Identyfikator: A4827

Jego Książęca Wysokość!
Zwaracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie mi obywatestwa
Sarmacji. Pozwoli mi to na rozpoczęcie kariery: politycznej,
dziennikarskiej, ekonomicznej? Rozpocznie to mój udział w
życiu sarmacji. Będzie to pewny grunt pod założenie firmy,
lub rozpoczęcie kariery np. politycznej. Przyznam iż nie
jestem pewny czego chce dokonać, lecz prawdopodobnie będzie
to kariera ekonomiczna. Mam nadzieje wejść także w świat
polityki. Chce korzystać z możliwości jakie daje mi
obywatelstwo. Prosze więc, Książe, o udzielenie mi
obywatelstwa Wielkiego Księstwa Sarmacji.

Tomasz Lewandowski

Adres IP: 82.139.47.110
Przegladarka: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; pl) Opera 8.50

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny