Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiPrefektura Generalna i służby porządkowe, poz. 3133 [X]

Grodzisk, dnia 30 października 2008 r.

Postanowienie Kanclerza nr 56/2008

w sprawie odwołania i powołania Komendanta Gwardii Narodowej Księstwa Sarmacji

Na podstawie przysługujących mi uprawnień postanawiam co następuje:

§ 1.

Odwołuję ze stanowiska Komendanta Gwardii Narodowej Księstwa Sarmacji Bratumiła baroneta Nowaka oraz powołuję na to stanowisko Dariusza hrabiego Makowskiego.

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Michał diuk Ł.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny