Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 3138 [X]

Grodzisk, dnia 31 października 2008 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Jakub Ćmil.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 30 października 2008 r.
Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Jakub Jan Ćmil
Identyfikator: AC671
Realne dane:
 Data urodzenia: 30.05.1990
 Miejsce urodzenia: Warszawa
 Miejsce zamieszkania: Warszawa
Wirtualne miejsce zamieszkania: Miasto Fer
				(Hrabstwo Gellonii)
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2008-08-16 (75)

Nadanie obywatelstwa, uzasadnienie... Mogę się jedynie
podeprzeć poniższymi argumentami.
Księstwo Sarmacji okazało się być pierwszą Mikronacją, do
której przyszło mi dołączyć. Po dogłębnej analizie uznaję Je
za idealne miejsce do spędzania czasu, realizowania się
twórczo, poznawania i spotykania interesujących ludzi, z
którymi nierzadko mogę znaleźć wspólne poglądy i
przemyślenia.
Pierwsze kroki w życiu Księstwa postawiłem w Hrabstwie
Gellonii, mieście Fer, potem dołączając do Książęcych Sił
Powietrznych. Nie ukrywam, że lotnictwo jest jedną z moich
pasji, a latanie sprawia mi nieocenioną satysfakcję i
przyjemność, którym chciałbym dzielić się z innymi pilotami
KSP. 
Księstwo Sarmacji uważam za doskonałą drogę na rozwój
osobisty, kulturalny i za szansę poznania niezwykłych ludzi.
Zamierzam uczestniczyć w jej życiu codziennym i również dawać
swój wkład w jej istnienie.

Z poważaniem,
niżej podpisany


Jakub Ćmil

Adres IP: 83.220.102.89
Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; pl; rv:1.8.1.17) Gecko/20080829 Firefox/2.0.0.17

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny