Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 314 [X]

Grodzisk, dnia 22 lutego 2006 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 16 lutego 2006 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Krzysztof Półkozic
Data i miejsce urodzenia: Wrocław dnia 26.08.86
Miejsce zamieszkania: Wrocław
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2005-12-06 (72)
Identyfikator: A5791

 Wasz Książęca Wysokość 
Zwracam się do Waszej Wysokośći z proźbą o przyznanie , mojej
osobie obywatelstwa Księstwa Sarmacji . W Księstwie
zamieszkałem ponad 2 mieśiące temu .Już raz składałem
wniosek o obywatelstwo , został on rozpatrzony pozytywnie ,
lecz z przyczyn niezależnych odemnie, nie mogłem złożyć
przysięgi obywatelskiej w ustawowym terminie {wtedy
obowiązywał termin 7 dni , obecnie znieśiony } . Jedną z
pierwszych decyzji podjętych , przezemnie w Kśięstwie było
wstąpienie do KSZ . Mój 2 mieśięczny pobyt w Sarmacji
przekonał mnie , pomimo że nie należe do bardzo aktywnych
mieszkańców , o pozostaniu w Księstwie i służbie Państwu w
miare moich skromnych możliwości { oraz czasu } .
Obywatelstwo da mi pełne prawa polityczne i ułatwi
znaleźienie swego miejsca w Księstwie . Księstwo Sarmacji
ukazało mi się jako prężne , rozwijające się v-państwo z
sprawnym systemem politycznym , ale też jako aktywna
społeczność . Mam nadzieje że mój pobyt , tu , będzie długi .
  

Krzysztof Półkozic 

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 16 lutego 2006 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Mateusz M. Cezar
Data i miejsce urodzenia: Chicago (Ilinois, USA)
Miejsce zamieszkania: Brzesko (małopolskie)
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2003-10-18 (852)
Identyfikator: A1360

Obywatelstwo Księstwa Sarmacji pragnę otrzymać ze względu na
wewnętrzną chęć, pragnienie
zwiększenia moich możliwości budowania wirtualnej Ojczyzny.
Czuję w mym sercu ogniki i iskierki motywacji i pomysłów na
tworzenie w tejże ostoi wspaniałości nowych i ciekawych
inicjatyw. Chcę wpływać na Jej rozwój! Obywatelstwo jest mi
potrzebne do brania pełnego udziału w życiu naszej
wspaniałej, wirtualnej Ojczyzny! Pragnę móc brać udział w
wyborach do parlamentu Księstwa! Wpływać na kształt
Sarmackiej sceny politycznej, tak bardzo zniekształconej
przez uporczywe, zaplute ścierwa! Mam dosyć tego, by to
leniwe łajno siedziało na zdrowej tkance Narodu! Ale ja będę
walczył! Będę walczył, ponieważ uważam, że już za długo trwa
niesprawiedliwość dziejowa! Będę walczył o wspanialszą,
lepszą Sarmację! Pragnę głosić swój patriotyzm wszem i wobec,
tu i tam!
Mam nadzieję, że w moim uzasadnieniu doszukają się Państwo
lekkiego posmaku patriotyzmu,
do jakiego jest zobowiązany każdy obywatel tego wspaniałego
państwa.

Mateusz M. Cezar

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 16 lutego 2006 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Maciej Zaniewicz wielkiwazon
Data i miejsce urodzenia: 01.01.1986 Kraków
Miejsce zamieszkania: Grodzisk
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2006-01-18 (29)
Identyfikator: A6354

Dzieńdobry. Chciałbym uzyskać obywatelstwo, aby móc w pełni
uczestniczyć w życiu Sarmacji. Obywatelstwo daje większą
swobodę w v-państwie. Możliwe, że wstąpie do jakiejś partii
politycznej. Oprócz tego chciałbym mieć obywatelstwo dla
samego siebie. Umocniłoby mnie to w przekonaniu iż Sarmacja
jest dla mnie właściwym i jedynym v-państwem. Niemam
obywatelstwa w żadnym innym państwie wirtualnym. Mam jedynie
konto w Wandystanie ponieważ chcę na bieżąco śledzić ich
poczynania względem Sarmacji, bo wydają mi się dość
podejrzane. Kontroluje to i wyraził na to zgodę mój
przełożony major Miloś Zecević. Bardzo mi zależy na tym
obywatelstwie. 
                               
      z poważaniem szeregowy Maciej Zaniewicz

A6354

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 19 lutego 2006 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Olek \"Olas\" W.
Data i miejsce urodzenia: 17.03.1988,Łódź
Miejsce zamieszkania: Łódź
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2005-12-26 (55)
Identyfikator: A5991

Moją chęć posiadania obywatelstwa mogę uzasadnić na kilka
sposobów. Posiadam już tutaj kopalnię rudy miedzi,rozwijam
swoją firmę. Daję kilku osobom pracę,a poza tym zadomowiłem
się już w sarmacji. Teraz cały czas coraz głębiej poznaję
zasady działania i prawo. Chciałbym dalej uczestniczyć w
życiu sarmacji,a obywatelstwo da mi możliwość głosowania w
wyborach i brania ewentualnych kredytów na poszerzanie
działalności. Zadomawiając się w Sarmacji zacząłem prowadzić
interesy z innymi firmami i jestem właścicielem prężnej (i
chyba jedynej na rynku) kopalni rudy miedzi. Ponadto mam
pewne plany na swój dalszy rozwój w Sarmacji.W przyszłości
chciałbym otworzyć jeszcze jedną fabrykę i rozwinąć w
Sarmacji przemysł rowerowy.Ponadto chciałem w przyszłości
zająć się rozwojem sceny muzycznej w Sarmacji. W związku z
powyższym bardzo proszę o nadanie mi obywatelstwa.

Olek W.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny