Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Baridasu (archiwum)Prawa kardynalne, poz. 3147 [X]

Almera, dnia 4 listopada 2008 r.

Zasady Kardynalne Królestwa Baridas

wolą Króla dnia czwartego listopada Roku Pańskiego dwa tysiące ósmego ustanowione, a za trwałe prawa dla wszech stanów baridajskich wzięte (uchylony)

Herb Królestwa Baridas

MY, DANIEL ŁUKASZ
z Bożej łaski książę Sarmacji, król Baridasu, wielki książę Arped, książę Amberii, Andurii, Awary Południowej, Meleny, Wybrzeża i Wysp, komes Almery, Cracofii, Dahrimu, Gideny, Kartoli, Kimbrusu, Markony i Wedli, wszystkim i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy — pozdrowienie. Chcąc Królestwu Naszemu wszelki ład i porządek zapewnić, dnia czwartego listopada Roku Pańskiego dwa tysiące ósmego, w Naszym mieście Almerze stanowimy akt poniższy, którego to polecamy Naszym Poddanym po wsze czasy przestrzegać i który to nakazujemy Heroldii Naszej niezwłocznie ogłosić.

Ordinatio I

Od Króla wszelka władza i wszelkie prawo wychodzi.

Ordinatio II

Ziemia jest własnością Króla.

Ordinatio III

Królowi należny jest szacunek, odpowiednią tytulaturą wyrażany.

Pełnym tytułem króla jest: “król Baridasu, wielki książę Arped, książę Amberii, Andurii, Awary Południowej, Meleny, Wybrzeża i Wysp, komes Almery, Cracofii, Dahrimu, Gideny, Kartofli, Kimbrusu, Markony i Wedli”.

Ordinatio IV

Nowe prawa ordonansami Król ustanawia.

Ordinatio V

Postanowienie Króla prawo wykonuje.

Ordinatio VI

Obywatele prawem królewskim obowiązani są także poza granicami Regnum.

Ordinatio VII

Rada Królestwa służy pomocą Monarsze.

Ordinatio VIII

Król zezwala mieszkańcowi uczestniczyć w Radzie.

Ordinatio IX

Władza Rady od Króla pochodzi.

Ordinatio X

Ustawy Rady wymagają sankcji królewskiej.

Ordinatio XI

Urzędnicy królewscy pomagają wykonać władzę Królowi i nią rozporządzać.

Ordinatio XII

Kustosz opiekuje się kulturą Królestwa, a przyjętym zwyczajem publikuje wszelkie akta w Dzienniku Praw.

Ordinatio XIII

Podskarbi dzierży klucze Skarbca Królestwa.

Ordinatio XIV

Pisarz działania informacyjne prowadzi, i oficjalne komunikaty władz przekazuje.

Ordinatio XV

Kasztelan Almerski Królewskim Miastem zarządza, a także opiekuje się poddanymi Króla.

Ordinatio XVI

Marszałek praworządności pilnuje.

Ordinatio XVII

Król przyznaje ius respondendi, ale sam uprawnienia tegoż nie posiada.

Ordinatio XVIII

Posiadający ius respondendi nie mogą udzielać responsów do prawa królewskiego.

Ordinatio XIX

Zmienić Ordynacje lub też nowe dodać, może Rada w trzech głosowaniach na trzech posiedzeniach z rzędu.

(—) Daniel Łukasz, R.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny