Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 315 [X]

Grodzisk, dnia 26 lutego 2006 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 22 lutego 2006 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Bartłomiej czapka
Data i miejsce urodzenia: 11.11.1985r. starachowice
Miejsce zamieszkania: Kraków
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2005-02-26 (361)
Identyfikator: a3995

Jego Książęca Wysokość!

Przychodzi mi dziś stanąć przed bardzo ważnym wyzwaniem -
uzyskanie obywatelstwa Księstwa Sarmacji. Zwracam się do
Władz Sarmacji o nadanie go mojej osobie, gdyż posłuży mi o
no jako "przepustka" do sceny politycznej, w której chcę jako
Sarmata zaistnieć. Przyczyni się ono również do mojego
v-rozwoju i aktywności. Mój wirtualny cel jest jasny: Chcę
być aktywnym obywatelem jednego z największych mikronacji -
Księstwa Sarmacji. Chcę stanąć przed trudnym zadaniem, a
mianowicie zaistnieć w świecie polityki. 

jako żoŁnierz książęcych SiŁ zbrojnych pragnę sŁużyć
księstwu sarmacji swoją osobą. 

Chcę zostać Obywatelem naszego Wirtualnego Państwa! Proszę
zatem o nadanie mi, mieszkańcu Sarmacji, obywatelstwa tego
państwa


bartŁomiej czapka 

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 26 lutego 2006 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Ewa Katarzyna Sarmacka
Data i miejsce urodzenia: Pabianice, 1982-09-27
Miejsce zamieszkania: Pabianice
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2005-11-26 (92)
Identyfikator: A6664

Jestem adoptowaną córką Księcia Mikołaja. Pragnę stać się
aktywną mieszkanką Księstwa Sarmacji aby wyplenić z Naszego
Państwa systemową zarazę. Moim celem jest powrót prasarmackich
ziem wandejskich do Sarmacji. Obywtelstwo umożliwi mi uzyskanie
biernego i czynnego prawa wyborczego. Zaznaczam, że data zapisu
do Księstwa Sarmacji podana przez skrypt mieszkańców nie jest moją
rzeczywistą datą zamieszkania w Księstwie. Uczesnikiem listy
dyskusyjnej jestem od kilku miesięcy. Od kilku miesięcy posiadam
także tytuł arystokratyczny. Nadanie obywatelstwa będzie miało
jedynie charakter deklaratywnej decyzji, gdyż uważam, że
obywatelstwo nabyłam de facto w chwili adopcji przez Księcia
Piotra Mikołaja.

W życiu realnym jestem studentką administracji (5 rok) oraz
ukochaną kochanką Mandragora Jutrzenki. Lubię drogie dreamlandzkie
kosmetyki i balet ze Scholopolis. Od kilku miesięcy mieszkałam w
pałacu mandragorskim w Genosse-Wanda-Stadt dzięki czemu razem z
tow. Khandem zwiększyliśmy znacznie procentowy udział mniejszości
heteroseksualnej w społeczeństwie wandejskim.

Aktualnie spędzam z Mandragorem Khandem niedzielę. O 18.00 udamy
się na wanszę świcką. 

Precz z systemowym bluszczem. 
Niech żyje Wszechsarmacja!

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny