Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiPrefektura Generalna i służby porządkowe, poz. 3151 [X]

Grodzisk, dnia 5 listopada 2008 r.

Postanowienie Komendanta Gwardii Narodowej Księstwa Sarmacji

w sprawie powołania i odwołania strażnika

Na podstawie art. 2 ust. 3 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 479 o ochronie porządku publicznego z dnia 2 maja 2008 r., postanawiam co następuje:

§ 1.

Odwołuję z funkcji strażnika (gwardzisty) Pana Bratumiła bnt Nowaka.

§ 2.

Powołuję na funkcję strażnika (gwardzisty) Panią szer. Elżbietę Ingrid s.d. Chojnacka.

§ 3.

Objęcie funkcji strażnika (gwardzisty) następuje z chwilą złożenia ślubowań określonych w powołanym wyżej dekrecie.

§ 4.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Dariusz hr. Makowski,
Komendant Gwardii Narodowej.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny