Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiPrefektura Generalna i służby porządkowe, poz. 3154 [X]

Grodzisk, dnia 6 listopada 2008 r.

Postanowienie Kanclerza nr 57/2008

w sprawie powołania moderatorów listy dyskusyjnej Księstwa Sarmacji i Forum Centralnego

Na podstawie przysługujących mi uprawnień postanawiam, jak następuje:

§ 1.

Powołuję na moderatorów listy dyskusyjnej Księstwa Sarmacji:

 1. JKW Piotra Mikołaja,
 2. Michała diuka Ł.,
 3. Krzystofa hr. Koniasa,
 4. Dariusza hr. Makowskiego,
 5. Karolinę bar. Sobieszek.

§ 2.

Powołuję na moderatorów Forum Centralnego:

 1. JKW Piotra Mikołaja,
 2. Michała diuka Ł.,
 3. Krzystofa hr. Koniasa,
 4. Dariusza hr. Makowskiego,
 5. Karolinę bar. Sobieszek,
 6. Elżbietę Ingrid s.d. Chojnacką,
 7. Jordana van Zjoma.

§ 3.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

Michał diuk Ł.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny