Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 316 [X]

Grodzisk, dnia 5 marca 2006 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 26 lutego 2006 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Mateusz Kuźma
Data i miejsce urodzenia: 4 styczeń 1990
Miejsce zamieszkania: Białystok
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2006-02-11 (15)
Identyfikator: A6563

Wasza Książęca Mość! Jestem nowym mieszkańcem Sarmacji i
chciałbym otrzymać obywatelstwo Księstwa. Zbliżają się wybory
do Izby Poselskiej i chciałbym w nich móc już głosować.
Ponadto mam już plany co do swojej przyszłości w Księstwie.
Chciałbym zacząć udzielać się w Marchii Teutońskiej, jednak
by móc cokolwiek zrobić, muszę uzyskać obywatelstwo. Co
więcej, chciałbym również dołączyć i wspomóc nowo tworzącą
się partię, która nazywa się "Sarmacka Partia Feudalno -
Monarchistyczna". W przyszłości mam takżę nadzieję startować
w wyborach z listy tejże partii. Mam nadzieję, że Wasza
Wysokość umożliwi rozwój kolejnemu Sarmacie i nada mi tytuł
Obywatela Księstwa Sarmacji.

Mateusz Kuźma

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 28 lutego 2006 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Krzysztof Joszko
Data i miejsce urodzenia: 18.07.1991
Miejsce zamieszkania: Opole
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2006-01-28 (31)
Identyfikator: A6471

Drogi Książę choć jeszcze nie skończyłem 15 lat będę starał
się o obywatelstwo Sarmackie. Rozpoczne najpierw od
uzasadnienia dlaczego Księstwo Sarmacji. Otóż zawsze marzyłem
aby stworzyć swoje wirtualne państwo, bądź dołączyć się do
innego i zrobić wspaniałą karierę. Spośród wielu wybrałem
Ksiestwo Sarmacji. Bardzo interesuje mnie historia
Rzeczpospolitej szlacheckiej, więc atmosfera w KS jest
niezwykle przypadająca mi do gustu. Teraz opiszę co chcę
zrobić aby Księstwo Sarmacji stało się potężniejsze niż
kiedykolwiek. Pierwszą rzeczą to zbudowanie restauracji w
Czarnolesie, aby wykarmić mieszkańców. Następnie stworzenie
Parku Krajobrazowego także w Czarnolesie. Zapraszania moich
znajomych do zamieszkania w Ksiestwie Sarmacji oraz czyny
udział w życiu politycznym i kulturowym państwa. Ponadto
zagłębyć się w tajniki prawa sarmakiego i założyć kancelarię
adwokatów oraz prokuratorów. Oraz założyć Instytut Historii
Sarmackiej XVI-XVIII wieku.
Aby poznać zasady jakimi rządzi się Księstwo Sarmacji
zapisałem się na uczelnie. Niestety z powodu niefortunnego
błędu w skryptach nie mogłem przystąpić do testu mimo
znajomości programu. 
Liczę iż Książę przymknie oko na mój wiek (Który już niedługo
będzie spełniać wymagania otrzymania obywatelstwa, choć według
Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 Art.2 pkt.3
można przydzielić obywatelstwo osobie ponizej 15-stego roku
życia w uzasadnionych przypadkach.) i przydzieli mi
obywatelstwo najsilniejszego państwa wirtualnego. Z wyrazami
szacunku Krzysztof Joszko.

Joszko Krzysztof

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 1 marca 2006 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Tomasz Maciejewski
Data i miejsce urodzenia: 02.02.1993
Miejsce zamieszkania: Gorzów Wielkopolski
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2006-02-12 (17)
Identyfikator: A6582

Wasza Książęca Wysokość! Przychodzi mi stanąć przed sporym
wyzwaniem -
obywatelskim sarmackim. Obywatelstwo te rozwinęłoby moje
możliwości.
Mam wiele planów do zrealizowania, których jednak nie mogę
zacząć
tworzyć, gdyż uniemożliwia mi to mój status. W związku z tym
proszę bardzo
Waszą Wysokość o przyznanie mi obywatelstwa, bym mógł dalej
być Sarmatą,
służyć dla Państwa, dla Narodu, dla Monarchy! Scenia
polityczna jest jedną
z moich zainteresować. Póki nie mam obywatelstwa, nie mogę
zacząć działalności
właśnie tam. Poza tym, jest jeszcze wiele innych spraw, które
chciałbym
wykonać. Mam nadzieję, że mój wniosek o obywatelstwo zostanie
pozytywnie
rozpatrzony!

Tomasz Maciejewski

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 1 marca 2006 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Marian Opania
Data i miejsce urodzenia: 12.04.1980
Miejsce zamieszkania: Łódź
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2006-02-12 (17)
Identyfikator: A6580

Do Jego Wysokości Piotra Mikołaja, Księcia Sarmacji
                 Pałac Książęcy w Grodzisku
                 ul. Szlachecka 4.

Składam uprzejmą prośbę do Jego Książęcej Wysokości o nadanie
mi tytułu obywatela Księstwa Sarmacji.
W ksiestwie przebywam juz dość długo by zorientować się w
podstawowych problamach naszej wirtualnej społeczności i na
tyle krótko by nie dostrzec (zdaje sobie z tego doskonale
sprawę), jak na razie, ogromu pracy jaki obywatele naszej
umiłowanej v-ojczyzny włożyli w Jej rozwój. Chciałbym
pozostać jak najdłóżej i podziwiać owoce tej pracy i uczyć
się od najlepszych wszystkiego tego co niesie ze sobą tak
wybitne zorganizowanie jednej wielkiej całości jaką jest
nasze Państwo.
Z całą pewnością pomogłoby mi w tym uhonorowanie mnie
obywatelstwem.Miał będę w owym czasie nieoceniony przywilej
prawa głosu i niepowtarzalną okazję kreowania naszej
rzeczywistosci dając Votum dla naszych najwybitniejszych
obywateli; a jak wiadomo: "non omnia quod nitet aurum est" -
 jak mawiali starożytni Sarmaci przy beczce pitnego miodu.
Niewątpliwie wzrośnie tedy mój prestiż pośród
najszlachetniejszych a owego pragnę najżywiej, by dostrzegli
mnie współbracia.
Nie wspominam tu już nawet o takich przyziemnych sprawach jak
możliwość otrzymania wyższego kredytu na rozwój swojej
działalności gospodarczej czy okazję do prowadzenia praktyk w
świecie wielkiej polityki.
Chciałbym w Księstwie Sarmacji zająć się wykonywaniem zawodu
prawnika gdyż nacodzień się tym zajmuję - jestem studentem
prawa.
W związku z powyższym proszę o o nadanie mi tytułu obywatela
Księstwa Sarmacji.
Sczerze oddany 
Podpisany jak nizej. 

Marian Opania

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 4 marca 2006 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: dawid Baran
Data i miejsce urodzenia: 1.3.1992
Miejsce zamieszkania: Świerklaniec
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2005-12-02 (92)
Identyfikator: A5766

Jego Książęca Mość!
Dostąpiłem dzisiaj zaszczytu ubiegania się o obywatelstwo
Sarmacji. Pragnę je uzyskać abym w pełni mógł działać w mojej
Ojczyźnie. W przyszłości pragnę zająć się polityka a do tego
potrzebuje tego zaszczytnego tytułu jakim jest obywatelstwo
Sarmacji. Proszę Jego Książęcą Mość o nadanie mi obywatelstwa
Sarmacji mimo iż nie napisałem 10 zdań. 

Dawid Łoś

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny