Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 3160 [X]

Grodzisk, dnia 7 listopada 2008 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Michał Kowalewski.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 7 listopada 2008 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Michał Kowalewski
Identyfikator: AC643
Realne dane:
 Data urodzenia: 13-01-1995
 Miejsce urodzenia: Gdańsk
 Miejsce zamieszkania: Gdynia
Wirtualne miejsce zamieszkania: Cesarskie Miasto Srebrny Róg
				(Marchia Teutońska)
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2008-07-25 (105)

W Księstwie Sarmacji mieszkam od stu pięciu dni. Myślę, że
jest to okres wystarczający na poznanie Tego Państwa. Mieszkam
tutaj dlatego, że Sarmacja była pierwszą mikronacją, z jaką
miałem styczność. Po jakimś czasie stwierdziłem, iż w
Internecie nie ma lepszej, toteż pragnę stać się jej
pełnoprawnym obywatelem.
Niedawno zostałem redaktorem Biuletynu Informacji Publicznej.
Czasami piszę na LDKS. Brałem udział w kilku imprezach takich
jak miniolimpiada w Grodzisku. Sądzę jednak, że potrafię
zrobić dla Sarmacji więcej. By to uczynić potrzebuję
obywatelstwa.
Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku.

Michał Kowalewski

Adres IP: 89.76.97.85
Przegladarka: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl-PL; rv:1.9.0.3) Gecko/2008092510 Ubuntu/8.04 (hardy) Firefox/3.0.3

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny