Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 3164 [X]

Grodzisk, dnia 7 listopada 2008 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Pedro Cavalario.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 6 listopada 2008 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Łukasz
Identyfikator: AC561
Realne dane:
 Data urodzenia: 14.01.1992
 Miejsce urodzenia: oleśnica
 Miejsce zamieszkania: oleśnica
Wirtualne miejsce zamieszkania: Stołeczne Miasto Eldorat
				(Rzeczpospolita Sclavińska)
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2008-06-10 (149)

Wnioskuje o nadanie mi obywatelstwa Sarmackiego, gdyż bardzo
podoba mi się idea mikronacji. Udzielam się w kraju koronnym
Księstwa Sarmacji - Sclavinii. Chciałbym również zostać
pełnoprawnym obywatelem Sarmacji aby skutecznie uczestniczyć w
jej życiu politycznym, jak i kulturowym. Mam kilka ciekawych
pomysłów na rozwój życia w Sclavinii jak i Sarmacji. Chciałbym
również uczestniczyć w typowym życiu obywatelskim Sarmacji.
Bardzo zależy mi na obywatelstwie Sarmackim ponieważ jest to
jedna z najbardziej prestiżowych polskich mikronacji i wielkim
zaszczytem było by dla mnie posiadanie jej obywatelstwa. Mam
nadzieję na pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku.

lukasz

Adres IP: 78.8.12.153
Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.0.3) Gecko/2008092417 Firefox/3.0.3

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny