Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneProklamacje Jego Książęcej Mości, poz. 3177 [X]

Grodzisk, dnia 11 listopada 2008 r.

Dekret Księcia Sarmacji nr 510

o sukcesji tronu Księstwa Trizondalu

W imię Boga Wszechmogącego!

MY, DANIEL ŁUKASZ,
z Bożej łaski książę Sarmacji, król Baridasu, pan w Grodzisku i suweren Armerii, Athos, Baraniego Pola, Gellonii, Mirii, Morwanu, Nowicji, Sangii, Sclavinii, Teutonii, Trizondalu, Trzyczaszkowa, Wagarii oraz Złotego Wybrzeża, wszystkim i każdemu z osobna — pozdrowienie. Mając na uwadze postanowienia Traktatu Unii Księstwa Sarmacji i Księstwa Trizondalu oraz przedłożoną Nam abdykację Jego Książęcej Mości Marcina, wzywamy do objęcia tronu Księstwa Trizondalu barona Państwa Naszego, MARCELA HANSA jako Jego Książęcą Mość Marcela. Tak, jak zwyczaj nakazuje, zobowiązujemy go do odnowienia przysięgi wierności Nam, Naszym dziedzicom i następcom, Naszemu Księstwu oraz Jego prawom z chwilą objęcia tronu kraju Korony Naszej. Grodziskim urzędnikom, w szczególności Staroście Naszemu, Czcigodnej Pani KAROLINIE baronessie SOBIESZEK, przekazanie aktu niniejszego Naszym Poddanym polecamy.

Dano w Książęcym Mieście Grodzisku, dnia 11 listopada Roku Pańskiego dwa tysiące ósmego.

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny