Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie tytułów, orderów i odznaczeń, poz. 3178 [X]

Grodzisk, dnia 11 listopada 2008 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie nadania tytułów szlacheckich oraz odznaczenia państwowego

§ 1.

Na podst. art. 8 ust. 14, 15 Konstytucji Księstwa Sarmacji, nadaję:

  1. Sławetnemu Panu MARCINOWI baronetowi KOMOSIŃSKIEMU — tytuł barona w uznaniu zasług dla rynku medialnego oraz sportu w Księstwie Trizondalu,
  2. Poważanemu Panu KRZYSZTOFOWI kawalerowi VON LATOO — tytuł baroneta w uznaniu zasług dla trizondalskiego i sarmackiego rynku medialnego, w tym nowatorskie rozwiązania w dziedzinie kultury,
  3. Czcigodnej Pani KAROLINIE baronessie SOBIESZEK — Złoty Medal Zasługi w uznaniu wzorowego prowadzenia ceremonii koronacji Jego Książęcej Mości, Księcia Trizondalu, Marcela,
  4. Panu ADAMOWI PETERELLI — tytuł kawalera Księstwa Sarmacji, w uznaniu zasług położonych dla Księstwa Trizondalu w przeciągu ostatnich miesięcy.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny