Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneKomisje Izb Sejmu, poz. 3179 [X]

Grodzisk, dnia 12 listopada 2008 r.

Zarządzenie Marszałka Izby Senatorskiej

w sprawie powołania Komisji tymczasowej ds. Rankingu Miejscowości

§ 1.

  1. Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 3 Uchwały Izby Senatorskiej — Regulaminu Izby Senatorskiej z dnia 24 października 2008 r., za zgodą Izby Senatorskiej wyrażoną w uchwale z dnia 12 listopada 2008 r., powołuję Komisję tymczasową ds. Rankingu Miejscowości, zwaną dalej „Komisją”.
  2. Celami Komisji są:
    1. rozpoznanie dotychczasowych błędów przy sporządzaniu rankingu i przedłożenie propozycji zmian,
    2. rozpoznanie usterek w obowiązującym rozporządzeniu i przedłożenie propozycji zmian,
    3. sporządzenie raportu końcowego z prac komisji.
  3. Komisja zostaje powołana na okres jednego miesiąca, licząc od dnia wyboru lub powołania przewodniczącego Komisji.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia i utraci moc z dniem, o którym mowa w § 1 ust. 3.

(—) Piotr Mikołaj,
Marszałek Izby Senatorskiej.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny