Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 318 [X]

Grodzisk, dnia 9 marca 2006 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 5 marca 2006 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Przemek Machlowiec
Data i miejsce urodzenia: 21.08.1988
Miejsce zamieszkania: Koszalin
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2006-02-19 (14)
Identyfikator: A6622

Nazywam się Przemekk Machlowiec,i chciałbym brać aktywny
udział w życiu politycznym kraju.Obywatelstwo pozwoli mi
ponadto spełnić swoje marzenia i plany związane z księstwem
Ssarmacji.Chcę wnosić coś nowego,i decydować o życiu w
Sarmacji.Czuję się związany z Sarmacją,i czuję się jej
członkiem,dlatego chce się stać się jej pełnoprawnym
obywatelem.Będę wdzięczny za rozpatrzenie mojej proośby o
obywatelstwo.Z poważaniem Przemek Machlowiec

Machlowiec

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 5 marca 2006 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Rafał Mandeja
Data i miejsce urodzenia: 21 lutego 1983
Miejsce zamieszkania: Inowrocław/Bydgoszcz
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2006-02-20
Identyfikator: A6627

Wasza Wysokość! O Księstwie Sarmacji dowiedziałem się ledwie
kilkanaście dni temu. W rozmowie ze znajomym - Wiktorem
Szpunarem - zeszliśmy na tematy komputerowe, Wiktor
poinformował mnie, że bawi się w jakąś grę internetową.
Następnego dnia dokończyliśmy rozmowę za pomocą gadu-gadu.
Wiem już czym jest Sarmacja i co mogę z niej zdziałać. W
realu jestem sympatykiem Platformy Obywatelskiej, więc nie
dziwi Waszej Wysokości, że chcę zająć siępolityką. Wybrałem
partię kolegi, o którym już wspominałem. Mam nadzieję, że
wspólnie z nim będę mógł zrobić coś dobrego dla Sarmacji. Z
góry dziękuje za obywatelstwo, muszę przyznać, że to
wirtualne państwo wyszło Waszej Wysokości naprawdę fajnie!

Rafał \"dejka\" Mandeja

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 5 marca 2006 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Jakub Hoberg
Data i miejsce urodzenia: 23.08.1990
Miejsce zamieszkania: Wałbrzych
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2005-11-05 (120)
Identyfikator: A5606

Jestem już na tyle długo mieszkańcem Księstwa Sarmacji że
zapoznałem się z polityką, gospodarką i warunkami tu
panującymi. Chciałbym dostąpić zaszczytu i zostać
pełnoprawnym obywatelem sarmackim. Dlatego zwracam się z
prośbą o nadanie mi obywatelstwa. Jestem szeregowym KSZ,
służę w 1 Gellońskim Pułku Piechoty Morskiej ale chciałbym
również uczestniczyć w życiu politycznym księstwa. Mam
nadzieję że wniosek ten zostanie pozytywnie rozpatrzony.

Jakub Hoberg

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 6 marca 2006 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Jakub Ubysz- Radecki
Data i miejsce urodzenia: 15.09.1989
Miejsce zamieszkania: Kępno
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2006-01-01 (64)
Identyfikator: A6055

wasza Książęca mość! Pragnę ubiegać się o nadanie mi
obywatelstwa Księstwa Sarmacji. Uważam moją prośbę za
stosowną gdyż staram się być aktywnym i stałym mieszkańcem.
Jestem współwłaścicielem(wraz z Michałem kaw. Radeckim) firmy
E wr(ekskluzywne winnice Rzymskie). Staram się też komentować
artykuły w Bramie Sarmackiej, choć obecnie czynie to w
ograniczonej formie. Po uzyskaniu obywatelstwa postaram się
jeszcze aktywniej uczestniczyć w życiu mej ojczyzny, oraz
lepiej jej służyć. Chcę też uważniej i częściej przeglądać
LDSK, bo jak wiem z własnego doświadczenia przeoczenia w tej
materii są bardzo brzemnienne w skutkach. W ostatnim okresie
pozyskałem dla sarmacji nowego mieszkańca, mam również w
planach propagowanie Sarmacji wśród innych moich znajomych.
Będę również starał się brać aktywny udział w życiu
politycznym Księstw, a Już dziś jestem sympatykiem NZM. chcę
regularnie brać udział w wyborach, sondach itp. Napisałem też
niewielkie dzieło z dziedziny histori wojskowości pt.
"Historia armii konsulatu Temidii Część pierwsza Inwazja i
okres <>". Serdecznie przepraszam za
poprzednie przeoczenie i niewykorzystanie szansy szybszego
zostania obywatelem, serdecznie przepraszam.
                               
          Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego
wniosku.
Jakub Ubysz- Radecki

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 8 marca 2006 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Mariusz \"Man\" Przepiórski
Data i miejsce urodzenia: 15.01.1989 Włocławek
Miejsce zamieszkania: Włocławek
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2005-10-25 (134)
Identyfikator: A5551

Wasza Wysokość

Chciałem się zwrócić do Księcia z prośbą o przyznanie mi
obywatelstwa sarmackiego. Obywatelem Księstwa już byłem, lecz
zrezygnowałem z niego na rzecz mojej publicznej funkcji, którą
pełniłem w Wielkim Księstwie Solardii, postanowiłem jednak
opuścić Solardię, i wrócić do Sarmacji. Po tym lekkim
przetasowaniu ujrzałem jak wielką mikronacją jest Sarmacja w
porównaniu do innych polskich v-światów. Ale mimo to nigdy
nie przestałem być mieszkańcem Sarmacji. A teraz chciałbym
wrócić jako obywatel. Obywatelstwo pozwoli mi przede
wszystkim aktywne uczestnictwo na Sarmackiej 
scenie politycznej (chcę zagłosować w najbliższych wyborach
na moich faworytów). Mam zamiar stworzyć kilka ciekawych
inicjatyw- obywatelstwo pomoże mi to zrobić. Dzięki temu
dokumentowi będę mógł rozwijać moje zainteresowania,
spełniać v- marzenia, a nawet wstąpić do jednej z partii.

Proszę wiec o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby

Mariusz Przepiórski

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 9 marca 2006 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Radosław Klif
Data i miejsce urodzenia: 14.08.1990
Miejsce zamieszkania: Bydgoszcz
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2006-02-23 (14)
Identyfikator: A6652

Do Jego Książęcej Mości Piotra Mikołaja: Szanowny Książę,
jestem nowym Sarmatą, ale już zdążyłem nieco zapoznać się z
nową ojczyzną i zachciałem działać. Chcę zostać sołtysem bądź
burmistrzem, a wiadomo, że bez obywatelstwa w tym względzie
ani rusz. Chciałbym mieć większy wpływ na losy państwa, np.
mieć możliwość wybierania posłów. Może w przyszłości zajmę
się także polityką. Interesuje się teatrem, może zrobię coś
także i w tym zakresie w Sarmacji. (widziałem teatr w
Scholandii, ale jakoś i tak bardziej do gustu przypadła mi
Sarmacja ;-) )

Radosław Klif

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 9 marca 2006 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Wojciech Klif
Data i miejsce urodzenia: 3.10.1986
Miejsce zamieszkania: Bydgoszcz
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2006-02-23 (14)
Identyfikator: A6653

Jaśnie Oświecony Książę! Ja, uniżony sługa Wojciech Klif
pragnę bardzo serdecznie poprosić Księcia o przyznanie mi
obywatelstwa. Sarmackie obywatelstwo będzie dla mnie ogromnym
prestiżem. Chcę podjąć współpracę z Akademią Czarnoleską, a
cóż to za profesor, który nawet nie ma obywatelstwa?
Interesuje się komputerami, a zwłaszcza programowaniem (C++,
Pascal, języki przydatne w internecie jak: HTML, CSS, PHP).
Chętnie pomoge przy saramckich stronach internetowych. Mam
pewne doświadczenia z portalu internetowego, który
współtworzyłem. Z góry dziękuje. Wojtek.

Swoją drogą jestem bratem Radka, może coś razem wykombinujemy
 :-) 

Wojciech Klif

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny